FOLWARK – PraskaMettaArtystyczna

15 grudnia, godz. 18:00, Teatr Makata, Folwark, ul. Folwarczna 3

AMsverg – jest to projekt Mazzolla z muzykami poruszającymi się w obszqaże muzyki elektronicznej i transowej. Inowacja kolejnego projektu Mazzolla jest połączenie muzyki elektornicznej improwizowanej , obrazu, i kreowania brzmienia na żywo w połączeniu z analogowymi brzmieniami klarnetu. www.mazoleum.com; www.nonirongroup.com;

Qriozum – formacja działająca od 97 roku poruszająca się na polu eksperymentalnych rejonach elektroniki, mają za soba współpracę z awangardowym Teatrem Makata. Są współtwórcami multimedialnego spektaklu „Wersje” Zachęta 2004. Grali m.in. na Warsaw Samer Jazz 2004/2005, Word Warsaw Elektronik Festiwal 2003/4/5. Tworzą go Psylocyber i Llooptrotter.

Tramwaj (Makaruk, VJ Panika ) – projekt audiowizualny w którym warstwa wizualna jest na żywo synchronizowana z muzyką. Występ jest na wpół zaaranżowany i wpół wyimprowizowany, opiera się na dekonstrukcji filmu dokumentalnego www.makaruk.net;

Lady Aarp – projekt elektro – akustyczny łączący eksperymentalna elektronikę organiczną z przetworzonym dźwiekiem grającej na żywo harfistki. Muzyka zespołu zakreśla krąg wokół muzyki ilustracyjnej poprzez click’n cutz i ambient.

Stowarzyszenie Artystyczne MAKATA jest organizacją pozarządową, która powstała w 1998 roku. Misją organizacji jest integracja europejska poprzez sztukę oraz budowanie więzi międzyspołecznych i międzykulturowych na terenie Polski i poza jej granicami. Głównym celem Stowarzyszenia jest promocja sztuki - muzyki, teatru, sztuk wizualnych, Stowarzyszenie koncentruje się na promowaniu profesjonalnych twórców niezależnych działających poza oficjalnymi instytucjami kultury oraz na aktywizacji małych społeczności do czynnego udziału w życiu kulturalnym. Stowarzyszenie Artystyczne Makata realizuje swoją misję poprzez organizację projektów kulturalnych takich jak festiwale, warsztaty, wystawy, międzynarodowe i międzykulturowe wymiany młodzieżowe.

Stowarzyszenie Artystyczne Makata realizuje międzykulturowe projekty artystyczne w kraju i za granicą (Słowacja, Ukraina, Białoruś, Kosowo). Należą do nich:

· Festiwal Sztuki Otwartej WISŁOSTRADA 2005 - międzynarodowy, interdyscyplinarny festiwal na terenie Cypla Czerniakowskiego w Warszawie. Prezentacje - teatr plenerowy, film, muzyka;

· Europejski Festiwal Sztuki ZBLIŻENIA 2001-2006 - międzynarodowy, tygodniowy festiwal sztuki niezależnej połączony z warsztatami dla młodzieży - Płońsk, Płock, Słowacja (Żilina) i Ukraina (Lwów);

· Europejskie Zbliżenia Kultur w ramach Europejskiego Festiwalu Sztuki Zbliżenia 2004 - wyprawa terenowa i badania etnograficzne. Na bazie materiałów etnograficznych (muzyka, tańce, pieśni) zebranych w regionach: Północne Mazowsze, Kurpie, Łemkowszczyzna (Słowacja), Huculszczyzna (Ukraina) artyści z Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy, Finlandii i Wielkiej Brytanii stworzyli krótką formę, która prezentowana była w badanych regionach;

· Festiwal Warszawskiej Sztuki Niezależnej ŻĄDŁO 2001 - przedstawienia, wystawy, koncerty;

· Projekt Maringotka (Słowacja 2001) - (współorganizacja) międzynarodowa wymiana młodzieży połączona z interdyscyplinarnymi warsztatami;

· "Wyjrzyj przez okno" Kosovo 2001 - współpraca z Polską Akcją Humanitarną - Misja w Kosovie - warsztaty teatralne, prezentacja spektakli Teatru Plastycznego Makata i wykłady dla lokalnej młodzieży;

· "Wschód" Lida, Białoruś 2001 - warsztaty teatralne dla lokalnej młodzieży; Międzynarodowy Festiwal Teatralny DIONIZJE (od 1995 r.) - prezentacja niezależnych teatrów z całej Polski;

· "Mc Brutal De Luxe" 1999 Warszawa - multimedialny projekt artystyczny łączący teatr, muzykę i sztuki wizualne.

Teatr Makata

Teatr powstał w 1995 roku z inicjatywy Artura Lisa i Artura Żebrowskiego jako eksperymentalna, interdyscyplinarna grupa twórcza działająca na obrzeżach teatru, skupiająca artystów poszukujących. Od początku swojego istnienia Makata koncentruje się na badaniu granic teatru, budując swoje spektakle w przestrzeniach eksperymentalnych takich jak fabryki, zamki oraz plenery, niejednokrotnie sięgając do krótkiej, otwartej formy artystycznej z elementem improwizacji, takiej jak happening. W swoich przedstawieniach Makata wykorzystuje różnorodne techniki teatralne, ruch, słowo, pieśń, lalki, ogień oraz muzykę na żywo. Inspiracją spektakli są motywy literackie takie jak "Boska Komedia" Dantego, a także rytuały - noc świętojańska, obrzęd weselny.

Ważnym etapem w historii teatru jest praca z rytuałem. Jej celem jest ożywienie rytuałów słowiańskich poprzez nadanie im nowego, współczesnego charakteru i formy dzięki wykorzystaniu różnorodnych technik teatralnych. Na podstawie materiałów zebranych podczas wypraw na Huculszczyznę (Ukraina), Łemkowszczyznę (Słowacja), północne Mazowsze i Kurpie powstały spektakle "Rozhowory" i "Wesele", wykorzystujące tradycyjne pieśni i muzykę. Intencją tych działań było poruszenie różnych poziomów wrażliwości widza oraz przypomnienie obrzędowych obyczajów mieszkańców różnych terenów środkowej europy, bardzo często kultywowanych do dziś.

Tworząc swoje spektakle i happeningi Teatr współpracował z wieloma artystami, między innymi: Kochankami Gwiezdnych Przestrzeni, zespołem Swoją Drogą, Ewą Wróbel, Wiktorem Wiktorczykiem i Kliniką Lalek, Teatrem Znak, Teatrem Tulikansa z Finlandii, itd.

Od dłuższego czasu Teatr zafascynowany jest Wisłą i jej niezwykłym potencjałem w tworzeniu sztuki. Kolejny spektakl Makaty związany będzie z wodą.

www.makata.org