Uczta dla nieobecnych

Uczta dla nieobecnych, Łukasz Kwietniewski

16.12.07 godz. 20

G.S. Rozwój (Galeria Klubu Saturator)

Ul. 11 Listopada 22

image_240.Spektakl „Uczta dla nieobecnych” zaprojektowany wielowarstwowo jest próbą ograniczenia fikcji teatralnej do minimum. Aktorzy obdarzeni postaciami z realnego świata, na bazie szkieletu partytury oraz własnej wrażliwości, stwarzają realną postać sceniczną. Przedstawienie odwołuje się w sposób abstrakcyjny do różnych pokładów pamięci widza, powodując uaktywnienie wrażliwości i ponowne przeżywanie sytuacji realnych w konfrontacji z przestrzenią sceny. Konstrukcja całości ma na celu uchronienie wrażliwości twórców przed konsumpcyjnym, politycznym i zekonomizowanym światem, który ma w pogardzie najbardziej osobiste wartości człowieka. Spektakl celowo podważa uniwersum znaczeniowe, kierując przekaz do indywidualnego widza.

Nieobecni, powołani w spektaklu znów do życia, próbują bezskutecznie odtworzyć znane sobie sytuacje. Nie potrafią połączyć fragmentów przeszłości i zatracają się w rytuale odtwarzania. Ogarnia ich przerażenie i wpadają w trans. Wyzwala się w nich gwałtowność, która doprowadza do szału. Na koniec umierają raz jeszcze.
„Uczta dla nieobecnych” traktuje o zmaganiach jednostki z własnymi ograniczeniami, poszukiwaniach własnego ja i własnego miejsca w monotonii życia. Jest próbą przyjrzenia się skomplikowanym relacjom ludzi z pozoru sobie bliskim. Zadaje pytanie czy każdy w życiu musi odegrać swoją rolę jak na scenie, czy można się temu przeciwstawić?

Twórca: Łukasz Kwietniewski
uczestnicy eksperymentu: Maja Dobiasz, Jakub Dykiert, Małgorzata Hojka, Damian Karaś, Stefan Pawłowski, Patrycja Stefanek, Agnieszka Goszczycka

 

www.teatrprzestrzeni.waw.pl

Teatr.przestrzeni@op.pl

Teatr Przestrzeni jest przedsięwzięciem w całości niekomercyjnym i niezależnym. Jest wynikiem refleksji na temat plastyki i przestrzeni teatralnej. Jest konstrukcją dla aktora o wyjątkowej wrażliwości. Konstrukcja ta chroni aktora i daje poczucie bezpieczeństwa, oraz stwarza warunki do twórczych poszukiwań.