Angels of Stealth / Anioły w kamuflażu

Angels of Stealth / Anioły w kamuflażu

15.12. 07, godz. 19.00

spektakle także 14 i 20.12. 07, godz. 19.00,

Fundacja Cinema Art, Chelsea-hotel-eastside.com Cyber Production House

siedziba Teatru Komuna Otwock, ul Lubelska 30/32, Praga

 W pokoju hotelowym, zmęczona telewizyjnymi obrazkami, Léon tworzy swój własny świat cieni. ITinErrant to dalszy ciąg eksperymentu określanego przez Place’a jako "interferencja filmu". Zajrzyj za potraktowaną żelazkiem kurtynę…

Artyści zaangażowani w projekt:
Rodney Place, Kaja Kołodziejczyk, Marta & Lech Rowińscy, Magdalena Chowaniec

Chelsea-hotel-eastside.com Cyber Production House

Chelsea-hotel-estside.com cyberdom produkcyjny, został założony przez Rodney’a Place, międzynarodowego artystę multimedialnego, aby do 2009 wspierać produkcję jego projektu Angels of Stealth. Kolejne produkcje domu są rezydenturami w wirtualnym hotelu, które we współpracy z performerami prowadzą do stworzenia zróżnicowanych formalnie odsłon projektu.

www.chelsea-hotel-eastside.com
info@chelsea-hotel-eastside.com

Fundacja Cinema Art została utworzona przez środowisko od lat bardzo mocno związane z promocją i upowszechnianiem szeroko rozumianej twórczości. Od kilkudziesięciu lat jej członkowie organizują szkolenia i warsztaty filmowe, krajowe i międzynarodowe oraz liczne konkursy i festiwale o zasięgu krajowym, europejskim i światowym. Ten właśnie zespół, organizował m.in. światowe festiwale kina niezależnego UNICA (1997 i 2003), w których każdorazowo brało udział ok. 400 uczestników z ponad 30 krajów świata. Fundacja Cinema Art. jest też współorganizatorem OFF/ON Warszawa Europejskiego Tygodnia Filmowego. W 2006 roku fundacja była organizatorem Świtowego Festiwalu Filmów Studenckich Młode Kadry / Young Cinema Art. oraz założyła w Warszawie Europejską Akademią Filmową Niezależnych. Fundacja działa również w innych dziedzinach kultury czego przykładem była współorganizacja (na przełomie listopada i grudnia 2006) Pointe to Pointe Forum Tańca Europa-Azja.


Celem działań Fundacji Cinema Art jest ułatwianie dostępu do sztuki i kultury. Ideą jest wspieranie młodych artystów oraz młodzieży z różnych środowisk poprzez stwarzanie im możliwości rozwijania zainteresowań, tworzenie platform współpracy, promowanie edukacji międzykulturowej oraz aktywnego życia społecznego.

www.cinemaart.pl