Po godzinach

15.12.07, godz. 17.00 Stara Prochownia, ul. Boleść 2

Fundacja Scena Współczesna

po_godz_240Młodzi ludzie z biur i ich praca. Relacje z bliskimi ulegają osłabieniu. Rano wsiadają do metra, samochodu lub tramwaju, by jak najszybciej zasiąść za biurkiem. Wieczorem są zbyt zmęczeni, żeby wykrzesać z siebie jakiekolwiek emocje. Pozostają fantazje przed ekranem komputera, biurowe plotki. Rozmyślanie o tym, co nigdy się nie stanie, a mogłoby się wydarzyć, gdyby przekroczyło się granice towarzyskiego konwenansu. Wyobrażone romanse, namiętności bez pokrycia, spekulacje na temat uczuć. Nigdy nie zrealizowane, bo niosą zbyt duże ryzyko fiaska. Spektakl w oszczędnej scenografii, zrealizowany w technice tańca współczesnego z towarzyszeniem muzyki elektronicznej.

Artyści zaangażowani w projekt:

Występują:

  • Katarzyna Kizior,
  • Elwira Piorun,
  • Bartosz Figurski,
  • Szymon Osiński

Choreografia: kreacja zespołowa

Współpraca reżyserska: Włodzimierz Kaczkowski

Fundacja Scena Współczesna

Fundacja Scena Współczesna działa od 2001 r. Zajmuje się trzema dziedzinami: współczesną dramaturgią, edukacyjnymi spektaklami dla młodzieży i teatrem tańca. Jej siedziba znajduje się w budynku Starej Prochowni. Przez siedem lat swojej działalności Fundacja zrealizowała 20 premier (niektóre z nich są grane od samego początku istnienia Fundacji, np. Dzieła Wszystkie Szekspira – ponad 900 przedstawień), jest organizatorem już trzech edycji Festiwalu Teatrów Tańca Europy Środkowej ZAWIROWANIA oraz corocznych spotkań z teatrem naszych wschodnich sąsiadów ( do tej pory odbyły się spotkania z teatrami Białorusi i Ukrainy). Teatr Tańca „Zawirowania” prowadzony przez Elwirę Piorun oprócz występów w całej Polsce pokazywał już swoje przedstawienia w Czechach, na Węgrzech, na Białorusi, w Grecji i w Hiszpanii.