Stójka

Stójka

15.12.07, godz. 17.00,

Stowarzyszenie Grupa Przedsięwzięć Teatralno-Medialnych
Centrum Artystyczne, ul. Konopnickiej 6

stojka_2006_pl_photo2_jpg_240„Stójka” to metaforyczna opowieścią o ostatnich dniach życia Brunona Jasieńskiego. Między zeznaniami poety przed NKWD pojawiają się wizyjne sceny, nawiązujące do jego ostatnich dzieł: „Balu manekinów” i opowiadania „Główny winowajca”. To spektakl o wyobraźni artystycznej, która odnajduje nieraz ironiczny kontekst w rzeczywistości. Tytułowa „stójka” jest metaforą uwięzienia – w kontraście do niego w przedstawieniu istnieje wolność i radosny ruch manekinów. Taniec w rytmie tanga stanowi namiętną odmianę dance macabre, podkreśla grę między przemijaniem a pożądaniem.

 

stojka_240Spektakl zaprezentowano podczas Brunonaliow 2007 w Klimontowie, miejscu narodzin i lat młodzieńczych poety futurysty, dramaturga, a także na Festiwalu Sztuk OPT In w Chicago.

Artyści zaangażowani w projekt:
Obsada: Borys Jaźnicki - Jasieński; Paweł Iwanicki, Jola Olszewska
Scenariusz i reżyseria: Małgorzata Szyszka

Stowarzyszenie Grupa Przedsięwzięć Teatralno-Medialnych

Grupa Przedsięwzięć Teatralno-Medialnych powstała w 2003 r. Mówią o sobie: "Ludzie spotykają się i rozchodzą. Nam chodzi o moment spotkania i podjęcie wspólne przedsięwzięcia, które połączy nas nie tylko materialnie, ale i duchowo i podczas którego zginą wszelakie granice, bariery, różnice ideologiczne i religijne. Akt twórczy pozwala na powstanie nowej jakości, która jest ponad naszymi ograniczeniami". W Stowarzyszeniu działają małe grupy, które z dużym zaangażowaniem pracują nad projektami. Coraz częściej jest to współpraca artystów zawodowych i amatorów. Coraz częściej udaje się im także przekroczyć granice pomiędzy sztuką a życiem, tak jak np. w projekcie "Tak sobie chodzę", gdzie ludzie z ulicy siadają na “Krześle Dostojewskiego” i mówią, czym dla nich jest wolność.

www.sgptm.pl, www.szyszka.art.pl
sgptm@tlen.pl