Tańcząc Sarę Kane

bretoncaffe_sarah_2www_240Tańcząc Sarę Kane

16.12.07, godz. 20.00

Bretoncaffe & Wytwórnia Teatr Teatr Wytwórnia, ul.Markowska 18 (róg Białostockiej)

 

„Tańcząc Sarę Kane” Teatru Bretoncaffe to pierwsza w Polsce całościowa wizja twórczości Sary Kane zrealizowana w unikalny sposób - poprzez teatr ciała i tańca. Twórcy spektaklu potraktowali dramaty Kane jako jeden wielowymiarowy tekst, stanowiący drastyczną, przepojoną bólem wizję świata. Jest to próba przeniknięcia do istoty tej twórczości, do tej sfery doświadczenia, która jest jak poprzedzający słowa sen. Sen, z którego narodzili się “Zbombardowani” i “Oczyszczeni”.

 

Artyści zaangażowani w projekt:
Wykonawcy: Ewa Jaros, Anita Wach, Przemysław Wasilkowski, Tomasz Wygoda
Reżyseria: Sławomir Krawczyński
Warsztaty z psychologii zorientowanej na proces: Agnieszka Wróblewska
Konsultacje z psychologii zorientowanej na proces: Tomasz Teodorczyk
Konsultacje choreograficzne: Anna Godowska
Kostiumy: Marta Rowińska
Produkcja: Stowarzyszenie Scena 96, Teatr Wytwórnia

 

Teatr Bretoncaffe

 

Teatr Bretoncaffe został założony w 2001 r. w Warszawie przez trójkę artystów: Annę Godowską, tancerkę i choreografkę, Sławomira Krawczyńskiego, dramaturga i reżysera oraz Dominika Strycharskiego, muzyka i kompozytora. W 2003 r. do zespołu dołączyła Anita Wach.

 

Teatr Bretoncaffe w swojej twórczości łączy taniec współczesny/ruch, aktorstwo, tekst, muzykę. Traktując w sposób otwarty samo pojęcie teatru, twórcyBretoncaffe nie chcą ograniczać się li tylko do poszukiwania stylu. Teatr jest dla nich miejscem, gdzie artysta w sposób świadomy otwiera się na rzeczywistość. Źródłem inspiracji może być zarówno konkretny tekst literacki lub filozoficzna myśl, jak i obserwacja codziennych wydarzeń, czy też kontemplacja snów. U podstaw każdej pracy leży chęć uchwycenia zjawisk, które w życiu człowieka i kulturze są nie w pełni uświadomione i trudne do wyrażenia. Jest to poszukiwanie procesów ukrytych za fasadami oczywistości, kulturowymi schematami i potocznymi definicjami, procesów, które w wielkim stopniu determinują nasze życie, wpływają na jednostkowe oraz zbiorowe losy. Śledzenie tego ukrytego nurtu jest sposobem na obserwację współczesności, której obraz ciągle się zmienia, transformuje w coraz nowe formy. Ten obraz w istocie stanowi odbicie skomplikowanej, zbiorowej ludzkiej psyche. Dla twórców Bretoncaffe taniec jest ogólną nazwą pracy nad ciałem, a praca ta zakłada potraktowanie ciała jako medium treści psychicznych. Taniec i aktorstwo naturalnie współistnieją ze sobą, stanowiąc różne strony jednego procesu. Są manifestacją zjawisk psychicznych. Począwszy od 2004 r. zespół prowadzi projekt badawczy pod nazwą „Taniec śniącego ciała”, którego celem jest wypracowanie własnej techniką pracy z ciałem w oparciu o metody psychologii zorientowanej na proces, której twórcą jest Arnold Mindell. Projekt ten realizowany jest we współpracy z Akademią Psychologii Zorientowanej na Proces w Warszawie.

 

teatrbretoncaffe@world.pl