Parada Uliczna – w podróży za cieniem

Parada Uliczna – w podróży za cieniem

14 grudnia, godz 17:00

Chmielna od Nowego Światu do Domów Centrum
Teatr Makata

Parada uliczna - "w podróży za cieniem" to akcja spotkania się dwóch światów, które zarazem są obce, ale dążą bezwiednie do siebie. Aktorzy m.in. ubrani w lalki stoją po dwóch różnych stronach (od Nowego Świat do Domów Centrum). Niewidzialna więź ciągnie ich ku sobie, ale sprzeczności nie pozwalają im razem działać.

 
 

W “Podróży z cieniem” Makata podkreśla, że sprzeczności, które spotykamy w życiu stanowią nierozerwalne część czasu , przestrzeni, miejsca i mogą doprowadzić do konfliktu negatywnego, jak i pozytywnego.

 
 

W akcji biorą udział lalkarze, szczudlarze, tancerze, muzycy, zostaną użyte instalacje i efekty pirotechniczne.

 

Artyści zaangażowani w projekt:
 
 • Artur Lis,
 • Artur Grochowiecki,
 • Katarzyna Stefanowicz,
 • Artur Żebrowski,
 • Karolina Sakowicz,
 • Renata Szupiluk,
 • Anna Winiarek,
 • Artur Sławoj,
 • Krzysztof Boruciński,
 • Wiktor Malinowski,
 • Rafał Budner
 
 

Muzyka: Dariusz Makaruk - elektro; Mazzoll – klarnet

 

Teatr Makata
 
Teatr Makata powstał w 1995 r.. Od początku istnienia grupa skoncentrowana jest na badaniu granic teatru, budując swoje spektakle w przestrzeniach eksperymentalnych, takich jak fabryki, zamki, przestrzenie miejskie, nie stroniąc przy tym od form sytuujących się na pograniczu teatru, takich jak happening i sztuki wizualne.
 
 

Teatr koncentruje swoją pracę na rytuale, jego wpływie na funkcjonowanie człowieka we wspólnocie oraz na bezpośrednim uczestnictwie widza w spektaklu. Rozwinięciem tych idei było wystawienie spektaklu „Przebudzenie” inspirowanego „Boską Komedią” Dantego. Artyści zburzyli wtedy akademicką wizję teatru, pozbawiając widza zmysłu wzroku, w ten sposób przemieniając go w aktora, bezpośredniego uczestnika, który podobnie do Dantego podróżuje po piekle, czyśćcu i niebie.

 
 

Kontynuacją pracy nad rytuałem był spektakl plenerowy „Rozhowory”, stworzony we współpracy z muzykami z zespołu „Swoją Drogą” oraz z Ewą Wróbel z Gości z Nizin i Werhowyny. Widowisko było wynikiem poszukiwań i podróży teatru do korzeni prasłowiańskich. Inspiracją do pracy były stare opisy rytuałów przesilenia i równonocy. Elementem zwrotnym stały się wyprawy w góry i wioski słowackie, ukraińskie, albańskie oraz poszukiwania teatralno-muzyczne na Zamojszczyźnie i Mazowszu Północnym.

 
 
 
 
 

Teatr został nagrodzony m.in. Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki w ramach programu Nowe Talenty.
Makata prezentowała swoje spektakle na Litwie, Słowacji, Węgrzech, w Kosowie, Niemczech, na Białorusi i Ukrainie.

www.makata.org

 
 

Makata7@poczta.onet.pl