Improwiz-akcja

Improwiz-akcja

15.12.07 godz. 23.10 

Fundacja "Centrum Tańca Współczesnego"   PKiN  Sala Marmurowa

Improwiz-akcja jest projektem, mającym charakter choreograficznego jam session, podczas którego choreografowie i tancerze, nazwani „moderatorami” budować będą strukturę choreograficzną i przejmować od siebie tematy i motywy ruchowe, dodając do nich własny materiał. Ponieważ będzie działo się to na oczach widzów, będą mogli oni stać się uczestnikiem działań improwizacyjnych, dzięki czemu zatrze się granica pomiędzy obserwatorem a aktywnym uczestnikiem.

W zdarzeniu tym biorą udział artyści tańca współczesnego wywodzący się z różnych źródeł i reprezentujący różne podejście do sztuki i tańca - po to, by w twórczym zderzeniu ich artystycznych energii wykreowany został niepowtarzalny artystyczny proces. Towarzyszyć im będą muzycy, również improwizujący: ich muzyka z jednej strony stanie się inspiracją, a z drugiej będzie inspirowana przez taniec. W finale taniec współczesny spotka się z formami break dance’u.

Artyści zaangażowani w projekt:
Rafał Dziemidok, Ania Piotrowska, Jacek Tyski, Marysia Stokłosa, Elwira Piorun, Renata Piotrofska

organizator:

Fundacja "Centrum Tańca współczesnego"

Powstała w 2007 r. Fundacja "Centrum Tańca współczesnego" zajmuje się propagowaniem wszelkich form tańca współczesnego, tworzeniem przestrzeni, w której mogliby się rozwijać zdolni młodzi polscy i zagraniczni choreografowie i tancerze, edukacją poprzez taniec młodzieży i dorosłych. W dalszych planach ma utworzenie w Warszawie niezależnego zespołu tańca oraz powołanie do życia Centrum Tańca Współczesnego – instytucji publicznej, dysponującej własną przestrzenią, gdzie realizowane będą różnorodne projekty taneczne i artystyczne i która stanie się ważnym ośrodkiem działalności teoretycznej związanej z tańcem. Ambicją Fundacji jest współdziałanie z twórcami reprezentującymi inne dziedziny sztuki: kompozytorami, filmowcami, artystami reprezentującymi sztuki wizualne, performerami i przedstawicielami nowych mediów.

Fundacja została powołana przez Zbigniewa Kłodę-Czapskiego i Karola Urbańskiego. Prezesem Zarządu jest Jacek Tyski.

www.ctw.art.pl
ctw@ctw.art.p