Rotacje /Między Słowami – Międzynarodowy Projekt teatru tańca

Rotacje - Między słowami

15.12 od godz. 21.15, PKiN Sala Marmurowa 

Fundacja Cinema Art

Fragment spektaklu teatru tańca Rotacje - Między słowami na filmie i na żywo.

foto_awlazel_2107_141_240Międzynarodowe warsztaty "Między słowami" i spektakl "Rotacje" są kontynuacją ubiegłorocznego projektu "Pointe to Point" realizowanego przez Fundację Cinema Art we współpracy z Asia-Europe Foundation z Singapuru. Tamto spotkanie artystów europejskich i azjatyckich, zakończone spektaklem w Fabryce Trzciny, spotkało się z olbrzymim zainteresowaniem publiczności i bardzo dobrą oceną uczestników. Chcemy kontynuować ideę budowania współpracy młodych europejskich artystów teatru i tańca poszukującym platformy do wspólnej kreacji i dialogu. Rotacje mają być projektem corocznym. Pierwsza część pod tytułem "Między Słowami", dofinansowana przez Program "Młodzież w Działaniu" Komisji Europejskiej odbędzie się w dniach 11 - 21 lipca 2007.
Uczestnicy projektu to 25 młodych tancerzy z 4 krajów Europejskich - Polski, Wielkiej Brytanii, Grecji i Hiszpanii. Uczestnicy pod opieką choreografa Karola Urbańskiego (solisty Teatru Wielkiego) pracowali nad wspólnym przedstawieniem, które odbyło się w naturalnym środowisku - na brzegu Wisły. Natura i publiczność odegrały istotną rolę, stanowiły bowiem aktywną scenografię przedstawienia.

W PKiN zostanie zaprezentowana wystawa fotograficzna i film Między Słowami oraz fragment spektaklu zrealizowany przez polskich tancerzy.

Fundacja Cinema Art została utworzona przez środowisko od lat bardzo mocno związane z promocją i upowszechnianiem szeroko rozumianej twórczości. Od kilkudziesięciu lat jej członkowie organizują szkolenia i warsztaty filmowe, krajowe i międzynarodowe oraz liczne konkursy i festiwale o zasięgu krajowym, europejskim i światowym. Ten właśnie zespół, organizował m.in. światowe festiwale kina niezależnego UNICA (1997 i 2003), w których każdorazowo brało udział ok. 400 uczestników z ponad 30 krajów świata. Fundacja Cinema Art. jest też współorganizatorem OFF/ON Warszawa Europejskiego Tygodnia Filmowego. W 2006 roku fundacja była organizatorem Świtowego Festiwalu Filmów Studenckich Młode Kadry / Young Cinema Art. oraz założyła w Warszawie Europejską Akademią Filmową Niezależnych. Fundacja działa również w innych dziedzinach kultury czego przykładem była współorganizacja (na przełomie listopada i grudnia 2006) Pointe to Pointe Forum Tańca Europa-Azja.


Celem działań Fundacji Cinema Art jest ułatwianie dostępu do sztuki i kultury. Ideą jest wspieranie młodych artystów oraz młodzieży z różnych środowisk poprzez stwarzanie im możliwości rozwijania zainteresowań, tworzenie platform współpracy, promowanie edukacji międzykulturowej oraz aktywnego życia społecznego.
 

 

www.cinemaart.pl