Kolumbowie Tańca. Uwertura życia

Kolumbowie Tańca. Uwertura życia

15.12.07 godz. 22.10 

Fundacja "Centrum Tańca Współczesnego"   PKiN Sala Marmurowa

Projekt „Kolumbowie Tańca” jest pierwszym projektem realizowanym przez Fundację „Centrum Tańca Współczesnego”. Dlatego mieści się w nim w zalążku to wszystko co dla Fundacji ważne z artystycznego punktu widzenia: elementy edukacyjne z artystycznymi, budowanie wspólnoty nie tylko artystycznej, ale także, a może przede wszystkim ludzkiej. Poszukiwanie nowych, nieznanych dróg. Uczestnicy tak jak Kolumb wyruszają z wierną załogą na poszukiwanie nieznanych, artystycznych przygód. Przygoda ta z pewnością będzie mieć swoją kontynuację, a ludzie, którzy wzięli w niej udział znaleźli w niej coś dla siebie.

Artyści zaangażowani w projekt:
Choreografia: Grzegorz Pańtak
Wykonawcy: uczestnicy projektu "Kolumbowie Tańca"

Fundacja "Centrum Tańca współczesnego"

Powstała w 2007 r. Fundacja "Centrum Tańca współczesnego" zajmuje się propagowaniem wszelkich form tańca współczesnego, tworzeniem przestrzeni, w której mogliby się rozwijać zdolni młodzi polscy i zagraniczni choreografowie i tancerze, edukacją poprzez taniec młodzieży i dorosłych. W dalszych planach ma utworzenie w Warszawie niezależnego zespołu tańca oraz powołanie do życia Centrum Tańca Współczesnego – instytucji publicznej, dysponującej własną przestrzenią, gdzie realizowane będą różnorodne projekty taneczne i artystyczne i która stanie się ważnym ośrodkiem działalności teoretycznej związanej z tańcem. Ambicją Fundacji jest współdziałanie z twórcami reprezentującymi inne dziedziny sztuki: kompozytorami, filmowcami, artystami reprezentującymi sztuki wizualne, performerami i przedstawicielami nowych mediów.

Fundacja została powołana przez Zbigniewa Kłodę-Czapskiego i Karola Urbańskiego. Prezesem Zarządu jest Jacek Tyski.

www.ctw.art.pl
ctw@ctw.art.p