Pointe to Point – Forum Tańca Europa-Azja

15.12 od godz. 21.00 PKiN, Fundacja Cinema Art

 

Forum Tańca Europa-Azja Pointe to Point


Pointe to Point to jedna z inicjatyw Fundacji Europa-Azja z Singapuru (ASEF) w ramach programu "Wymiana Młodych Artystów". Jej celem jest umożliwienie młodym, ambitnym azjatyckim i europejskim artystom przedstawienia współczesnemu społeczeństwu swoich poglądów w indywidualny, twórczy sposób. Celem Pointe to Point jest stworzenie dynamicznym i poszukującym artystom tańca platformy wymiany artystycznej i dialogu poprzez taniec.
Ideą programu jest przede wszystkim podkreślenie znaczenia tańca jako środka komunikacji, który odzwierciedla nieustająco zachodzące zmiany społeczne. Umożliwia on dostrzeganie i definiowanie problemów, które zachęcają do podjęcia międzykulturowego dialogu i współpracy.
W PKiN zostanie zaprezentowana wystawa fotograficzna i film dokumentujący projekt. 

Film, wizualizacje, wystawa fotograficzna.


Fundacja Cinema Art została utworzona przez środowisko od lat bardzo mocno związane z promocją i upowszechnianiem szeroko rozumianej twórczości filmowej. Od kilkudziesięciu lat jej członkowie organizują szkolenia i warsztaty filmowe, krajowe i międzynarodowe oraz liczne konkursy i festiwale o zasięgu krajowym, europejskim i światowym. Ten właśnie zespół, organizował m.in. światowe festiwale kina niezależnego UNICA (1997 i 2003), w których każdorazowo brało udział ok. 400 uczestników z ponad 30 krajów świata. Fundacja Cinema Art. jest też współorganizatorem OFF/ON Warszawa Europejskiego Tygodnia Filmowego. W 2006 roku fundacja była organizatorem Świtowego Festiwalu Filmów Studenckich Młode Kadry / Young Cinema Art. oraz założyła w Warszawie Europejską Akademią Filmową Niezależnych. Fundacja działa również w innych dziedzinach kultury czego przykładem była współorganizacja (na przełomie listopada i grudnia 2006) Pointe to Pointe Forum Tańca Europa-Azja.

Celem działań Fundacji Cinema Art jest ułatwianie dostępu do sztuki i kultury. Ideą jest wspieranie młodych artystów oraz młodzieży z różnych środowisk poprzez stwarzanie im możliwości rozwijania zainteresowań, tworzenie platform współpracy, promowanie edukacji międzykulturowej oraz aktywnego życia społecznego.

www.cinamaart.pl