Akustyka Wisły

15.12 od godz. 21. PKiN, Federacja Niezależnych Twórców Filmowych

akustyka_240Dźwięki, barwy, odcienie, brzmienia, kolory – co kryje w sobie Wisła? Akustyka Wisły to odkrywanie tajemnic rzeki po poprzez kamerę, muzykę i kreatywne spojrzenia..

Film, wizualizacje, koncert, wystawa fotograficzna

Federacja jest niepaństwowym stowarzyszeniem twórców i realizatorów filmów powstających w celach niekomercyjnych. Zrzesza indywidualnych członków bez względu na przynależność do klubów filmowych. Wspiera niezależną twórczość filmową promując dzieła artystycznie: dojrzałe, wartościowe filmy dokumentalne, animowane, eksperymentalne; inspiruje i utrzymuje kontakty międzynarodowe, dąży do wymiany kulturalnej ludzi filmu całego świata. Szczególną troską otacza młode talenty zainteresowane twórczością filmową. Jest również swego rodzaju kadrowym zapleczem dla filmu profesjonalnego. Daje możliwość kontaktów z pasjonatami filmu niezależnego w kraju i za granicą oraz spotkań z twórcami i krytykami filmowymi. Umożliwia udział w krajowych i licznych międzynarodowych konkursach i festiwalach, włącznie z największą imprezą kina niezależnego - Światowym Festiwalem UNICA .

 www.filmfederacja.pl