projekt tereNnowy.info

 

 
 

 

Rozbieg 04 czyli Suplement

15 grudnia.07, od godz. 21 projekt tereNnowy.info, PKiN (IV Piętro) – Sala Marii Skłodowskiej-Curie

 

"Pod tą nieco enigmatyczną nazwą kryje się bardzo przyjemna hybryda balangi, wystawy, zabawy sportowej, kina, wykładu... Wszystko w przyjaznej atmosferze i bez zbędnego zadęcia sprzyjać ma interdyscyplinarnej wymianie doświadczeń między twórcami". (Aktivist, czerwiec 2007)

 
 

Artyści zaangażowani w projekt:
Terennowy.live (nieustająca improwizacja), Paweł Sky (pomysłodawca + grafika + dźwięk), Jan Pieniążek (instalacja elektro-art-magiczna), Łukasz „Luka” Hołuj (scenografia fluorescencyjna + dźwięk), Kain May (scenografia), Anna Janczur (słowa), Michał Rycerz (dźwięk), Sławomir Gołaszewski (dźwięk), Paweł Kozioł (poezja), Marcin Stępień (fotografia), Andrzej Turczynowicz (dźwięk), Jarema Dubiel (idea), Hey Joe Sound System (dźwięk), Charlson (wideo), Warszawski Klub Gry w Petanque „Ule-Boules” (sport)

współpracowali:
Max i Kelner (dźwięk), Wolfram (dźwięk), Fire Angels (fire show), Warsaw360 (fotografia), Andrzej Ozimek (fotografia), Maja Krzyżanowska (idea), Piotr Tyszko-Chmielowiec (idea), Dobra Karma (atmosfera)

 
 

Projekt terennowy.info

 
 

Projekt terennowy.info to otwarty kolektyw twórców, spontanicznie rozwijających motto: Kreacja poprzez rekreację, lub na odwrót.
Wielowątkowość i zróżnicowanie form autorskiej wypowiedzi, stają się podstawą do swobodnego multiplikowania idei organiczności, czyli - każdy po swojemu, a przyjemnie wszystkim. Wzajemne wpływy i inspiracje ewoluują w nieprzewidywalne kombinacje scenograficzno-dźwiękowe, tworząc samorodne sekcje projektu, takie jak terennowy.live. Tu nie ma miejsca na próby, ani na scenariusze - każde spotkanie generuje własny klimat, w naturalnej konsekwencji dopasowany i do przestrzeni, i do publiczności, bowiem oba te elementy są w projekcie równie ważne, jak sam kolektyw. Interakcja to inicjacja kreacji. Albo na odwrót.

www.terennowy.info
mail@terennowy.info