GALERIA 2b w Pekinie

15.12.07, godz. 21.00
Stowarzyszenie STEP PKiN, Sala Ratuszowa

Począwszy od 2003 roku pod hasłem Galeria 2b STEP prowadzi intensywną działalność kulturalno-edukacyjną, m. in. na terenie d. fabryki Norblina (obecnie Muzeum Przemysłu, oddział Muzeum Techniki) w Warszawie, na warszawskich mostach, w metrze itp. W tym czasie – w formie wystaw indywidualnych i zbiorowych, spotkań i prezentacji oraz imprez wARTo – udało nam się zaprezentować prace i sylwetki ponad 300 artystów. W PKiN-ie proponujemy przegląd najciekawszych imprez i artystów.

I. Wally Gilbert, Projekt Norblin

W roku 2006 amerykański artysta – fotograf (a jednocześnie laureat nagrody Nobla z dziedziny chemii) Wally Gilbert przyjechał na zaproszenie naszego stowarzyszenia do Polski, aby rozpocząć realizację Projektu Norblin na terenie dawnej warszawskiej Fabryki Norblina. W maju 2006 r. roku artysta robił zdjęcia na terenie fabryki, a rok później została tu otwarta wystawa jego wielkoformatowych prac.

II. Wykluczone!

To konkurs, festiwal i wystawa, a jego temat główny to opuszczone, zaniedbane, wymarłe, zdewastowane fabryki, dworce, domy, obiekty przemysłowe, tereny i rzeczy. To wszystko, co straciło swoją społeczną funkcję i – albo zyska nową albo ulegnie degradacji. ! – wykrzyknik przy nazwie to nasza niezgoda na bezmyślne pozbywanie się śladów przeszłości, które często mogą wyśmienicie zaistnieć i współbrzmieć z nowymi funkcjami dzisiaj. Wystawa obejmuje 40 prac fotograficznych nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie oraz pokaz filmów.

III. Projekcje filmowe,instalacje

Prace w różnych mediach mówiące o pracy artysty w mieście: jakmiasto wpływa na artystę, a artysta na miasto:
Filmy i instalacje, artystów z różnych okresów, eksperymentalne wideo art, dokumentacje akcji artystycznych (m.in. Janusz Bąkowski, Jacek Bąkowski, Krzysztof Wojciechowski, Józef Piwkowski, Grzegorz Rogala, Wojciech Bruszewski, Aleksander Honory, Radosław Nowakowski, Mark Jankins, Grażyna Bartnik i in.)

Stowarzyszenie STEP

Działania STEP trafiają do bardzo zróżnicowanej, szerokiej publiczności poprzez różne formy działania: konkursy (np. „Wykluczone!”), otwarte spotkania ze sztuką wARTo, cykl otwartych imprez nad Wisłą – „MostArt”, wystawy (np. „Wally Gilbert – Projekt Norblin”, „Ikony zwycięstwa” – które zostały przeniesione już do trzech miast w Polsce), prezentacje sztuki w metrze i na Dworcu Centralnym (ostatnio wystawa „Wykluczone!”), publikacje (dwumiesięcznik „tytuł roboczy” i inne). Pod nazwą Galeria 2b wkracza w przestrzeń miejską, często zdegradowaną, wykluczoną. Interesują ich tereny postindustrialne, przestrzenie komunikacyjne, miejsca, w których „nic się nie dzieje”. Wchodząc w nie ze sztuką nobilitują je, a uczestników skłaniają do podjęcia działań, które zmienią te tereny w żywe przestrzenie dla kultury i życia miasta. Ważnym aspektem działań STEP jest promocja postaw prospołecznych i proekologicznych.

www.2b.art.pl
2b@2b.art.pl