WYKŁAD – DZIAŁANIE PLASTYCZNE (3 CZĘŚCI)

15.12.2007 godz. 21:00 Akademia Ruchu PkiN, sala Ratuszowa

działania plastyczne. Istota "Wykładu" polega na wyeksponowaniu w przestrzeni publicznej w formie właściwej dla specyfiki akcji plastycznej, poezji wizualnej, znaku teatralnego - komunikatów o niepodważalnej wartości naukowej, opracowanych przy udziale współpracujących z zespołem socjologów i politologów.

Komunikat podany w sposób właściwy dla współczesnego języka sztuki, nie tracąc nic z wartości przesłania naukowego, funkcjonuje w przestrzeni publicznej miasta również wobec przechodniów, w tym ludzi, którzy w dużej części nie są bywalcami sal wykładowych.

 

Członkowie zespołu Akademii Ruchu:
Wojciech Krukowski – Dyrektor Artystyczny
Zespół twórczy: Janusz Bałdyga, Jolanta Krukowska, Cezary Marczak, Zbigniew Olkiewicz, Krzysztof Żwirblis
Ekipa techniczna: Jarosław Żwirblis, Jan Pieniążek

Promotor: Małgorzata Borkowska

Akademia Ruchu

Teatr Akademia Ruchu powstał w Warszawie w 1973 r. Jego założycielem i kierownikiem artystycznym jest Wojciech Krukowski. Od samego początku Akademia Ruchu jest znana jako „teatr zachowań” i narracji wizualnej. AR jest grupą twórczą działającą na pograniczu różnych dyscyplin – teatru, sztuk wizualnych, sztuki performance i filmu.

Cechy wspólne w procesie twórczym Akademii Ruchu to: ruch, przestrzeń i przesłanie społeczne. Związane z tym jest przekonanie, że radykalizm artystyczny i przesłanie społeczne nie muszą się wykluczać.

Prace Akademii Ruchu w otwartej przestrzeni miasta, mające od 1974 r. charakter regularnej, ciągłej aktywności (ponad 600 spektakli, zdarzeń i akcji ulicznych) są pierwszym w kraju przykładem tak systematycznych działań grupy twórczej – poza oficjalną sferą kultu sztuki – w przestrzeni „nieartystycznej”; na ulicach, w domach mieszkalnych i strefach przemysłowych. Z kolei elementy codzienności przenoszone w praktyce Akademii Ruchu w „świętą” przestrzeń sztuki (na scenę, do galerii) wzbogaciły jej wizję antropologiczną, nie ujmując niczego estetycznej.

Akademia Ruchu prezentowała swoje prace w prawie wszystkich krajach Europy, a także w obu Amerykach i Japonii, w ramach tournée i znaczących festiwali teatralnych, (m.in. Światowe Festiwale Teatru w Caracas i Nancy, Festiwale Kaaitheater w Brukseli, Międzynarodowy Festiwal Teatralny w Chicago, Festiwal LIVE Art w Glasgow). AR. realizowała swoje prace również w wielu galeriach i miejscach prezentacji sztuk wizualnych (m.in. DOCUMENTA 8 w Kassel, Institute of Contemporary Arts ICA w Londynie, Museum for Contemporary Arts PS1 w Nowym Jorku, Museum of Modern Arts w Jokohamie).

www.akademiaruchu.art.pl
poczta@akademiaruchu.art.p