FAST FORWARD

14-16.12.07 Klara Kopcińska, STEP/ 2b; ulica centrum

instalacja fotograficzna w przestrzeni miejskiej


Stowarzyszenie STEP

Działania STEP trafiają do bardzo zróżnicowanej, szerokiej publiczności poprzez różne formy działania: konkursy (np. „Wykluczone!”), otwarte spotkania ze sztuką wARTo, cykl otwartych imprez nad Wisłą – „MostArt”, wystawy (np. „Wally Gilbert – Projekt Norblin”, „Ikony zwycięstwa” – które zostały przeniesione już do trzech miast w Polsce), prezentacje sztuki w metrze i na Dworcu Centralnym (ostatnio wystawa „Wykluczone!”), publikacje (dwumiesięcznik „tytuł roboczy” i inne). Pod nazwą Galeria 2b wkracza w przestrzeń miejską, często zdegradowaną, wykluczoną. Interesują ich tereny postindustrialne, przestrzenie komunikacyjne, miejsca, w których „nic się nie dzieje”. Wchodząc w nie ze sztuką nobilitują je, a uczestników skłaniają do podjęcia działań, które zmienią te tereny w żywe przestrzenie dla kultury i życia miasta. Ważnym aspektem działań STEP jest promocja postaw prospołecznych i proekologicznych.

www.2b.art.pl
2b@2b.art.p
l