Przegląd Filmów Krótkich

15.12. godz. 21.00 PKiN

Federacja Niezależnych Twórców Filmowych

OFF/ON Warszawa  Europejski Tydzień Filmowy to wydarzenie kulturalne, łączące środowiska profesjonalistów, studentów szkół artystycznych, amatorów i publiczność w atrakcyjny i inspirujący sposób.
To wydarzenie łączące film, muzykę i fotografię. Celem OFF/ON Warszawa jest promocja Warszawy, artystów i sztuki w sympatycznej atmosferze, która wprowadza wysoką sztukę w kręgi szerokiej publiczności. Chcemy stworzyć okazję zarówno do rozrywki, jak i estetycznych przeżyć, które będą motywować do aktywności i personalnego rozwoju, który przyczyni się do rozpowszechnienia wiedzy i uznania europejskiej sztuki i ludzi. Dodatkowo chcemy rozszerzyć współpracę pomiędzy europejskimi artystami i instytucjami kulturalnymi.

www.offon.org


GRAND OFF (European Off Film Awards) to jedyne w Europie nagrody mające na celu wyłanianie i promowanie każdego roku najlepszych europejskich produkcji kina niezależnego w 9 kategoriach. Kapituła będzie inicjować również współpracę między wszystkimi państwami Europy, a także promować najgłośniejsze polskie filmy niezależne w Europie i europejskie w Polsce.
W Kinie Luna na uroczystej Gali rozdano nagrody GRAND OFF dla najlepszych europejskich filmowców niezależnych. Do tegorocznej edycji Grand Off nadesłano 200 filmów . Nominowanych zostało 41 filmów. Kapituła Europejskiej Akademii Filmowej Niezależnych przyznała nagrody w 9 kategoriach. Za najlepszš reżyserię, scenariusz, montaż, zdjęcia, aktorkę, aktora, film fabularny, dokumentalny i animowany.

www.grandoff.eu

Federacja jest niepaństwowym stowarzyszeniem twórców i realizatorów filmów powstających w celach niekomercyjnych. Zrzesza indywidualnych członków bez względu na przynależność do klubów filmowych. Wspiera niezależną twórczość filmową promując dzieła artystycznie: dojrzałe, wartościowe filmy dokumentalne, animowane, eksperymentalne; inspiruje i utrzymuje kontakty międzynarodowe, dąży do wymiany kulturalnej ludzi filmu całego świata. Szczególną troską otacza młode talenty zainteresowane twórczością filmową. Jest również swego rodzaju kadrowym zapleczem dla filmu profesjonalnego. Daje możliwość kontaktów z pasjonatami filmu niezależnego w kraju i za granicą oraz spotkań z twórcami i krytykami filmowymi. Umożliwia udział w krajowych i licznych międzynarodowych konkursach i festiwalach, włącznie z największą imprezą kina niezależnego - Światowym Festiwalem UNICA .

www.filmfederacja.pl