Konferencja "Centrum Tańca Współczesnego w Warszawie – wizje i rzeczywistość"

Konferencja "Centrum Tańca Współczesnego w Warszawie – wizje i rzeczywistość"

17.12.07 godz. 10 

Fundacja "Centrum Tańca Współczesnego"

 

Konferencja „Centrum Tańca Współczesnego w Warszawie – wizje i rzeczywistość” ma na celu dokonanie przeglądu istniejących w warszawskim środowisku tańca współczesnego koncepcji stworzenia przestrzeni, w której taniec współczesny znalazłby swój dom oraz umożliwienie wymiany poglądów na ten temat na forum publicznym. Dlatego zapraszamy do niej tancerzy i choreografów niezależnych działających w Warszawie aby umożliwić im zaprezentowanie swoich stanowisk. Fundacja ”Centrum Tańca Współczesnego” chce przedstawić swoją koncepcję utworzenia takiego miejsca, która odwołuje się do już istniejących w Europie instytucji. Aby zapoznać się ze sposobami działania tych instytucji zapraszamy do udziału w konferencji zagranicznych gości, którzy prowadzą takie centra w Londynie i Berlinie, a także dziennikarzy, tak krajowych jak zagranicznych. Do udziału w konferencji zapraszamy również przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz władz samorządowych.

 

Fundacja "Centrum Tańca współczesnego"

 

Powstała w 2007 r. Fundacja "Centrum Tańca współczesnego" zajmuje się propagowaniem wszelkich form tańca współczesnego, tworzeniem przestrzeni, w której mogliby się rozwijać zdolni młodzi polscy i zagraniczni choreografowie i tancerze, edukacją poprzez taniec młodzieży i dorosłych. W dalszych planach ma utworzenie w Warszawie niezależnego zespołu tańca oraz powołanie do życia Centrum Tańca Współczesnego – instytucji publicznej, dysponującej własną przestrzenią, gdzie realizowane będą różnorodne projekty taneczne i artystyczne i która stanie się ważnym ośrodkiem działalności teoretycznej związanej z tańcem. Ambicją Fundacji jest współdziałanie z twórcami reprezentującymi inne dziedziny sztuki: kompozytorami, filmowcami, artystami reprezentującymi sztuki wizualne, performerami i przedstawicielami nowych mediów.

 

Fundacja została powołana przez Zbigniewa Kłodę-Czapskiego i Karola Urbańskiego. Prezesem Zarządu jest Jacek Tyski.

 

www.ctw.art.pl
ctw@ctw.art.pl