Agnieszka Wlazeł
Dyrektor Festiwalu Re:wizje

absolwentka UW (Animacja Kultury) i European Diploma for Cultural Project Management – prestiżowego dyplomu Fundacji M. Hictera z Brukseli realizowanego we współpracy z europejskimi instytucjami kultury. Wiceprzewodnicząca Federacji Niezależnych Twórców Filmowych. Pomysłodawca i szef wielu warsztatów filmowych finansowanych z Programu "Młodzież" Komisji Europejskiej. W 1997 szefowa biura 59. światowego Festiwalu UNICA w Warszawie, Członek Komitetu Organizacyjnego i Wicedyrektor UNICA Festiwalu 2003. Nagrodzona Złotym Medalem światowej Unii Filmu Niezależnego UNICA za całokształt działalności. Dyrektor OFF/ON Warszawa Europejskiego Tygodnia Filmowego. Pomysłodawca i koordynator River//Cities – platformy współpracy organizacji kultury europejskich miast nadrzecznych. Autorka wydarzeń artystycznych nad Wisłą. Koordynator projektów kulturalnych: interdyscyplinarnych, filmowych, tanecznych i edukacyjnych. W Fundacji Cinema Art zajmuje się koordynacją projektów (głównie wynikłych ze współpracy międzynarodowej) oraz społecznym aspektem sztuki i kultury. Jej pasją jest rozwój widowni -audience development.

Sylwia Kujawska
Wicedyrektor Festiwalu Re:wizje, Koordynator działań teatralnych

Od 6 lat zajmuje się promocją i upowszechnianiem kultury, przede wszystkim w sferze filmu niezależnego. Pracowała przy organizacji Międzynarodowych Festiwali Filmowych "Dozwolone do 21", Światowego Festiwalu UNICA, Młode Kadry oraz jest producentem OFF/ON Warszawa Europejskiego Tygodnia Filmowego. Organizowała i koordynowała wiele projektów lokalnych i międzynarodowych finansowanych z Programu "Młodzież" Komisji Europejskiej, takich jak wymiany młodzieżowe czy seminarium międzynarodowe. Była liderem inicjatywy młodzieżowej "Muzyczna Furtka" wspierającej dzieci z domów dziecka oraz koordynatorem artystycznym wydarzenia muzycznego Warsaw DJ Fest. Sztuka jest dla niej sposobem na walkę z chorobami dzisiejszej cywilizacji. Najchętniej realizuje projekty dotyczące komunikacji międzyludzkiej oraz edukacji międzykulturowej. W ramach hobby fotografuje i studiuje kulturoznawstwo.

Witold Kon
Prezes Fundacji Cinema Art

Animator kultury i działacz społeczny o ponad 30-letnim doświadczeniu. W niezależnym ruchu filmowym działa od 1982 roku. Inicjator i Dyrektor pierwszych dwunastu edycji Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Filmów Amatorskich (obecna nazwa: MFF "Dozwolone do 21"), Był dyrektorem 53 i 65 Światowego Festiwalu Filmowego UNICA. Przez dwie kadencje wiceprzewodniczył FAKF, od 1993 roku przewodniczy Federacji Niezależnych Twórców Filmowych. Nagrodzony Złotym Medalem UNICA. Dyrektor Young Cinema Art – Światowego Festiwalu Filmów Studenckich. Pomysłodawca przyznawania Grand Off - Europejskich Nagród Filmowych Niezależnych.

Tomek Opęchowski
Kierownik wolontariatu, koordynator współpracy z Pałacem Kultury

Współpracuje z Fundacją Cinema Art i Federacją Niezależnych Twórców Filmowych od 2005. Jest szefem wolontariuszy projektów takich jak OFF/ON Warszawa Europejski Tydzień Filmowy czy Światowy Festiwal Filmów Studenckich Młode Kadry. Organizuje projekty filmowe, taneczne i muzyczne. Współtworzy projekty międzynarodowe oraz aktywnie uczestniczy w tworzeniu kultury Warszawy.

Klara Kopcińska
Koordynator działań plastycznych

Filmowiec, dziennikarka, animator kultury. Prezes Stowarzyszenia Edukacji i Postępu STEP, wydawca otwartego magazynu sztuki „tytuł roboczy”. Autorka i współautorka licznych projektów animacji i edukacji przez sztukę, wystaw, warsztatów i imprez, głównie w przestrzeniach miejskich i postindustrialnych, m.in. wARTo, Galeria 2b, "Ikony zwycięstwa", "MostArt", "Gra pamięci".

Szymon Tarkowski
Koordynator działań muzycznych

Od 1999 roku działa w Warszawie jako muzyk i organizator koncertów. Jako basista współtworzył off – jazzowe formacje Wiosna (płyta „Prima Aprilis” wydana w 2002 roku), Ślimak Trio i Batyskaf. Obecnie odpowiada za niskie dźwięki w zespołach Płyny (płyta „Płyny” wydana w 2006 roku) oraz Pustki. Od 2001 roku organizuje Festiwal WUJek (Warszawski Underground Jazzowy), cykliczną imprezę prezentującą najciekawsze niezależne improwizujące grupy ze stolicy, najpierw w klubie Jazzgot , obecnie w Fabryce Trzciny. Wraz z Fabryką Trzciny opublikował w 2006 roku składankę WUJek, na której znalazły się nagrania zespołów występujących na festiwalu o tej samej nazwie. Pracował też jako manager muzyczny w Starej ProchOFFni oraz w klubie Diuna. Oprócz muzyki pasjonuje się językami i językoznawstwem, obecnie pracuje nad doktoratem z językoznawstwa teoretycznego w Instytucie Anglistyki UW.

Karol Urbański
Koordynator działań tanecznych

Absolwent Łódzkiej Szkoły Baletowej i Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Tancerz, zajmuje się również działalnością choreograficzna i pedagogiczną. W 2001 roku podjął studia na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, które zakończył w 2006 roku, broniąc pracy magisterskiej „Taniec jako przedmiot filozofii” . Współzałożyciel Fundacji „Centrum Tańca Współczesnego”. Jego marzeniem zawodowym jest stworzenie przestrzeni dla tańca w Warszawie lub gdzie indziej. Ojciec dwóch synów i córki.

Anna Romańczyk
Kierownik Biura Organizacyjnego

Współpracuje z Fundacją Cinema Art i Federacją Niezależnych Twórców Filmowych od 2007. Była kierownikiem biura organizacyjnego na Światowym Festiwalu Filmów Studenckich Młodych Kadrach oraz Grand Off Europejskich Nagrodach Filmowych.

Paulina Braun
Kierownik Produkcji

Edyta Sudoł
PR Festiwalu

Bartek Kulas
Grafika festiwalu

Agata Etmanowicz
Koordynator ds. zagranicznych

Ukończyła Centrum Europejskie na Uniwersytecie Warszawskim. Od roku 2002 związana z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie w latach 2002-2006 koordynowała prace Punktu Kontaktowego ds. Kultury. W latach 2004-2006 była przedstawicielem Ministerstwa Kultury w Komitecie ds. Kultury Rady Unii Europejskiej. Od roku 2003 jest także przedstawicielem Polski w Komitecie Zarządzającym programu UE w dziedzinie kultury - Kultura (2007-2013). Od 2000 roku regularnie publikuje artykuły z zakresu polityki kulturalnej UE, finansowania oraz prowadzenia międzynarodowych projektów kulturalnych. Jest także współautorką kilku publikacji książkowych dot. tej samej tematyki.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych z różnych dziedzin kultury i edukacji kulturalnej. Od stycznia 2006 roku związana z Centrum Artystycznym Fabryka Trzciny jako project manager ds. projektów międzynarodowych, odpowiedzialna m.in. za koordynację współpracy w ramach sieci międzynarodowych EFAH (European Forum for Arts and Heritage) oraz TEH (Trans Europe Halles).

Współpraca:
Katarzyna Jaśkiewicz
Alina Gałązka
Kamila Chomicz
Marek Szumski

Marcel Wieteska
Koordynator działań foto

Marceli Zielnik
Koordynator działań filmowych

Jolanta Kilijańczyk
Ewa Pomorska
Księgowość

Jerzy Żarski
Kierownik Techniki

Fundacja Cinema Art

Fundacja Cinema Art została utworzona przez środowisko od lat bardzo mocno związane z promocją i upowszechnianiem kultury i sztuki. Od kilkudziesięciu lat jej członkowie organizują konkursy, festiwale i warsztaty filmowe o zasięgu krajowym, europejskim i światowym. Ten właśnie zespół organizował Światowe Festiwale Filmów Niezależnych UNICA (1997 i 2003), w których udział brało ponad 400 osób z 30 krajów świata. Obecnie Fundacja Cinema Art jest organizatorem Światowego Festiwalu Filmów Studenckich Młode Kadry / Young Cinema Art, GRAND OFF Europejskich Nagród Filmowych Niezależnych, a także współorganizatorem OFF/ON Warszawa Europejskiego Tygodnia Filmowego.

Fundacja organizuje również projekty z innych dziedzin sztuki i edukacji. Między innymi taneczne „Pointe to Point” 4 Forum Tańca Europa-Azja oraz „Rotacje – Między Słowami” projekt z udziałem młodych tancerzy tańca współczesnego z kilku krajów europejskich.

Celem działań Fundacji Cinema Art jest ułatwianie dostępu do sztuki i kultury. Ideą jest wspieranie młodych artystów oraz młodzieży z różnych środowisk poprzez stwarzanie im możliwości rozwijania zainteresowań, tworzenie platform współpracy, promowanie edukacji międzykulturowej oraz aktywnego życia społecznego.

www.cinemaart.pl